กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มารู้จักสาหร่ายทะเลกันเถอะ


สาหร่ายทะเล (seaweed หรือ macro algae ) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ สาหร่ายสีแดง (Rhodophyta) สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) และสาหร่ายสีน้ำตาล (Phaeophyta)

สาหร่ายที่มีการเพาะเลี้ยงในปัจจุบัน มี 2 กลุ่มคือสาหร่ายสีเขียว และสาหร่ายสีแดง
สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) เช่น

สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentilliferaสาหร่ายผักกาดทะเล Ulva sp.

สาหร่ายโพรง กลวง Solieria robusta


สาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophoraspicifera
สาหร่ายแดง Halymenia   Halymenia sp.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น