กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


การเลี้ยงสาหร่าย มีหลายรูปแบบ
1.      การเลี้ยงในทะเล
2.      การเลี้ยงในบ่อดิน
3.      การเลี้ยงในภาชนะต่าง ๆ เช่น  ถังไฟเบอร์  บ่อซีเมนต์การเลี้ยงสาหร่ายในบ่อดิน
การเลือกสถานที่
•    ใกล้น้ำทะเล
•    ดินเหนียวปนทราย
•    บ่อมีระบบน้ำเข้า-ออก
•    คลองเอนกประสงค์รอบบ่อการจัดการระหว่างเลี้ยง
•   การปลูกสาหร่าย
•   การจัดการน้ำ มีการดันน้ำเข้าบ่ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
•   การรักษาระดับความหนาแน่น โดยทยอยเก็บเกี่ยวออก
•   การกำจัดและป้องกันศัตรูของสาหร่าย เช่น ปล่อยปลากินเนื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลากินพืช เช่น ปลาหมอเทศเพิ่มจำนวนมากเกินไป
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย     
       ปริมาณแสงและความเข้มของแสง
       การเคลื่อนที่ของมวลน้ำ
       อุณหภูมิ
   ความเค็ม
       คาร์บอนไดออกไซด์
       สารอาหารในน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น